'In Almere is alles nieuw; daar is geen replica uit de Gouden Eeuw te vinden. Het heeft zijn korte geschiedenis, die meer is dan charme, en wie er goed kijkt zal het geen moeite kosten te zien dat de nieuwe stad en het nieuwe land ook mooi zijn, weergaloos.''Everything in Almere is new; there are no replica's from the Golden Age to be found here. It has a short history which is more than charm , and for those who observe carefully it will not be difficult to see that the new town and new land have an unparalleled beauty of their own.'

From: De ontdekking van Almere, H.J.A. Hoflandvrijdag 25 februari 2011

100 Jaar Internationale Vrouwendag


Op 8 maart 2011 is het honderd jaar geleden dat de eerste Internationale Vrouwendag werd gehouden. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal thema zoals 'tegen geweld' of 'gelijke behandeling'.
Het ontstaan hangt nauw samen met de opkomst van de socialistische arbeidersbeweging in de 19e eeuw. Deze beweging eiste onder andere algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. De volgende gebeurtenissen stonden aan het begin van Internationale Vrouwendag.
• 1907 De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie vond plaats in Stuttgart. De Duitse socialiste Clara Zetkin schreef in het vrouwenblad ‘Die Gleichheit’ dat socialisme onmogelijk zou zijn zonder vrouwen. Om meer invloed uit te kunnen oefenen, richtte Zetkin een internationale organisatie voor vrouwen op naast de al bestaande ‘Socialistische Internationale’.
• 1908 In New York demonstreerden op 8 maart 1908 duizenden vrouwen, vooral textielarbeidsters, voor meer loon, kortere werktijden, betere arbeidsomstandigheden en afschaffing van de kinderarbeid. Kortom, de vrouwen eisten ‘brood en rozen’: het ging hen niet alleen om overleven, maar ook om de kwaliteit van het leven.
• 1910 De Socialistische Internationale vond plaats in Kopenhagen. Meer dan honderd gedelegeerden uit zestien landen waren aanwezig. Het algemeen kiesrecht, maar ook het dreigend oorlogsgevaar, sociale zekerheid van vrouwen en kinderen, en de hoge kosten van levensonderhoud stonden op de agenda. Zetkin stelde een nieuw strijdmiddel voor: de Internationale Vrouwendag voor het algemeen vrouwenkiesrecht. De datum waarop deze dag moest plaatsvinden zou jaarlijks vastgesteld worden.
1911 De eerste Internationale Vrouwendag
In maart werd Vrouwendag voor het eerst internationaal gevierd in verschillende landen, zoals Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Nederland vierde de dag nog niet want de vrouwenclubs waren hier nog te klein.
1912 Voor het eerst in Nederland
De eerste Nederlandse Vrouwendag vond op 12 mei plaats, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Hun blad, ‘De Proletarische Vrouw’, kwam uit met een speciaal feestnummer. De dag stond in het teken van het Algemeen Vrouwenkiesrecht.
1914-1918 Vrouwendag tijdens de Eerste Wereldoorlog
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De internationale arbeidersbeweging viel uit elkaar, maar de internationale vrouwenorganisatie bleef bestaan. Ook tijdens de oorlog werd er jaarlijks een vrouwendag gehouden, met aangepaste leuzen zoals ‘voor de vrede’ en ‘oorlog aan de oorlog’.
1917: Vrouwenstaking in Sint Petersburg
Op 8 maart gingen vrouwelijke arbeiders in Sint Petersburg in staking onder leiding van Aleksandra Kollontaj. Net als tien jaar daarvoor in de Verenigde Staten ging het vooral over de slechte arbeidsomstandigheden. Steeds meer vrouwen namen deel aan de staking. Zij staakten ook tegen de oorlog en het voedseltekort. Uiteindelijk kwam het tot een algemene werkstaking. Deze dag zal later tot het begin van de Russische Revolutie worden gerekend. In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor 8 maart als vaste datum te kiezen. Dit ter herinnering aan de gebeurtenissen in Sint Petersburg.
1922: Eerste Internationale Vrouwendag op 8 maart
Vanaf 8 maart 1922 vierden vooral communistische vrouwen Internationale Vrouwendag. Andere vrouwen associeerden de datum met de staking in New York van 1908. Toch wijst veel erop dat de werkelijke oorsprong van de datum 8 maart in Rusland ligt. Overigens vieren België en Zuid-Afrika Vrouwendag nog steeds op een andere datum, namelijk op 11 november en 9 augustus.

2 opmerkingen:

  1. Daarom vind ik het ook wel een goed idee om 8 maart weer naar Nederland te komen ;-)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik wist niet dat het de honderdste was dit jaar. Bedankt voor de informatie.

    BeantwoordenVerwijderen